Gdy dochodzi do rozwodu małżonków, dzieci najczęściej pozostają z jednym z rodziców, a na drugiego rodzica sąd nakłada obowiązek alimentacyjny. Jednak czasami zdarza się też, że sąd przyznaje alimenty nie na dzieci, ale na jednego z małżonków. To...
Obecnie adwokat doradza w sprawach prawa cywilnego, karnego, administracyjnego. Posiada bardzo szeroką wiedzę i jest w stanie zorganizować sporo różnych porad. Dla klientów to rzecz na pewno nieoceniona, a klienci dostają dokładnie to, po co sięgają. Doradztwo prawne Doradztwo...
Kancelaria prawna powinna reprezentować interesy klienta przed sądem w wielu różnych sprawach. To bardzo ważne, ponieważ reprezentowany w ten sposób klient ma większe szanse na przychylny wyrok we własnej sprawie. To adwokaci oraz prawnicy doskonale znają się na prawie...
Prawnik to zawód, który cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Wykonywanie takiej pracy wymaga ogromnej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych oraz doświadczenia, które zwykle zdobywa się już po zakończeniu studiów prawniczych. Zagadnienia prawne z którymi musi zmierzyć się prawnik w...
Jak powszechnie wiadomo, każdy z nas jest zobligowany do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Osoby zatrudnione w pewnych profesjach muszą liczyć się również z koniecznością przestrzegania przepisów regulujących kwestie związane z wykonywanym przez nie zawodem. Niestety czasami gubimy się...
Konfederacja Lewiatan we współpracy z Polskim Związkim Przetwórców Tworzyw Sztucznych zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w sparwie projektu rozporządzenie dotyczącego warunków przeciwpozarowych dla składowania odpadów palnych. Przetwórcy wykorzystujący odpady z zewnątrz do produkcji gotowych wyrobów bedą...
50 milionów euro kary nałożono na Google we Francji za nieprzejrzystość procedur amerykańskiego giganta. Prawie milion złotych grzywny otrzymała polska firma, administrująca danymi osobowymi z ogólnodostępnych rejestrów CEIDG oraz KRS, za nierealizowanie obowiązku informacyjnego, wynikającego z rozporządzenia RODO. Jakie...
Podczas gdy wciąż trwa dyskusja wokół regulacji nazwanych pakietem mobilności medialnie pominięty został fakt, że oprócz transportu ciężkiego, europosłowie zajęli się także pojazdami poniżej 3,5 tony. Parlament przyjął bowiem zmiany w Rozporządzeniu 561/2006. Co to oznacza? Regulacje dotyczące czasu...

Polecane