Jesteś nauczycielem języka angielskiego? Poszerzaj swoje horyzonty, dzięki studiom podyplomowym

Nauczyciel to profesja, która wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Dzięki temu nie tylko można poznać nowe metody nauczania i podwyższać swoje obecne kompetencje. To również okazja do rozszerzenia perspektyw zawodowych, co zyskuje szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach.

Rola języków obcych w dzisiejszym świecie rośnie, a w szczególności angielskiego, dlatego praca nauczyciela tego języka jest pożądanym zawodem. Przedstawiciele tej profesji mogą znaleźć zatrudnienie w wielu publicznych instytucjach, jak i prywatnych szkołach językowych.

Coraz częściej konieczne do przebicia na rynku pracy jest jednak posiadanie specjalizacji w danym obszarze nauczania. W szkołach zauważa się niedostateczną liczbę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Nic dziwnego, ponieważ nauczanie w klasach I-III jest wyzwaniem i wymaga od pedagoga umiejętnego łączenia wiedzy na temat metodyki z kompetencjami miękkimi. Doskonałą metodą do zdobycia takich kompetencji są studia podyplomowe – język angielski w edukacji wczesnoszkolnej. Pozwalają one poznać nowe formy pracy z dzieckiem, uczą rozpoznawania potrzeb i dostosowania poziomu trudności materiału do uczniów. W toku studiów są omawiane najważniejsze metody nauczania, które są niezbędną częścią współczesnej edukacji.

Jednak na sukces edukacji podyplomowej składają się dwa czynniki: wybór kierunku i odpowiedniej uczelni. Wartość wiedzy jest duża, jeśli jest ona przekazywana przez praktyków. Doświadczoną kadrą może niewątpliwie pochwalić się Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu działające od 1997 roku przy AHE w Łodzi. Nauka odbywa się w wybrane weekendy, a większość ćwiczeń stanowią ćwiczenia i warsztaty.

Od początku istnienia celem Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu jest wykształcenie absolwenta, który jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu. Studia podyplomowe kończą się egzaminem i otrzymaniem dyplomu, który może zaważyć na Twojej przyszłości zawodowej. Dodatkowe kwalifikacje są cenione przez pracodawców, ponieważ są dla nich wyraźnym sygnałem chęci rozwoju i otwartości na wiedzę.

W szkolnictwie certyfikaty będące formalnym potwierdzeniem kwalifikacji są niezbędne do wykonywania obecnego lub nowego zawodu, ponieważ wiele osób decyduje się na studia podyplomowe, chcąc zmienić specjalizację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here