Alimenty po rozwodzie – kiedy można je uzyskać i jak wyegzekwować?

Gdy dochodzi do rozwodu małżonków, dzieci najczęściej pozostają z jednym z rodziców, a na drugiego rodzica sąd nakłada obowiązek alimentacyjny. Jednak czasami zdarza się też, że sąd przyznaje alimenty nie na dzieci, ale na jednego z małżonków. To jednak możliwe jest tylko w szczególnych sytuacjach. Jak uzyskać alimenty dla siebie od byłego małżonka? Jak je potem wyegzekwować? Czy każdy komornik: w Tarnowie czy w Szczecinie zajmuje się takimi sprawami?

Alimenty po rozwodzie bez orzekania o winie albo z obustronną winą

Jeśli małżonek nie jest uznany za jedynego winnego rozpadu małżeństwa, a jego sytuacja życiowa może zostać uznana za stan niedostatku, to może on żądać od byłego męża lub żony zapewnienia mu środków na utrzymanie. Żądanie musi jednak odpowiadać uzasadnionym potrzebom osoby występującej o te alimenty, a także musi być osadzone w realiach finansowych osoby, która ma w przyszłości te alimenty płacić.

Alimenty od byłego małżonka można uzyskać, gdy żaden z małżonków nie zostanie uznany za winnego lub gdy sąd stwierdzi, że wina za rozpad związku leży solidarnie po obu stronach. Sam fakt, że jedna ze stron po rozwodzie znajdzie się w nawet bardzo dobrej sytuacji materialnej, nie oznacza, że jego eksmałżonek zawsze może ubiegać się o alimenty po rozwodzie. Aby móc ubiegać się o takie świadczenie, trzeba bowiem znaleźć się „w stanie niedostatku”.

Co oznacza stan niedostatku?

Aby uświadomić sobie, co właściwie oznacza stan niedostatku, warto sięgnąć do orzecznictwa sądowego. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że niedostatek oznacza kompletny brak środków na utrzymanie lub niewystarczające środki, by dzięki nim zaspokoić usprawiedliwione potrzeby życiowe.

Przyjmuje się także, że usprawiedliwione potrzeby życiowe to przede wszystkim normalne warunki bytowe, które są odpowiednie dla wieku i stanu zdrowia. Zatem warto sobie uzmysłowić, że usprawiedliwione potrzeby nie muszą zaliczać się do tak zwanego minimum socjalnego.

Alimenty po rozwodzie, gdy wina leży po stronie jednego z małżonków

Gdy za rozpad małżeństwa sąd uznaje za winnego jednego z małżonków, wówczas uzyskanie alimentów przez niewinnego małżonka jest dużo prostsze, ponieważ tu nie chodzi już o tak zwany stan niedostatku. W tej sytuacji wystarczy udowodnić, że po rozwodzie nastąpi pogorszenie sytuacji materialnej. Wówczas osoba, która zdaniem sądu winna jest rozpadu małżeństwa, może zostać zobowiązana do wypłacania alimentów eksmałżonkowi.

Co ważne, małżonkowi w gorszej sytuacji alimenty po rozwodzie zostają przyznane tylko na jego wniosek. Sąd z urzędu nie rozstrzyga takiej kwestii.

Jak wyegzekwować alimenty po rozwodzie?

Alimenty po rozwodzie budzą wiele kontrowersji, a gdy zostają zasądzone, wielu eksmałżonków zobowiązanych do takich świadczeń, robi wszystko, by uniknąć ich wypłacania. Osoby, którym należą się alimenty, czasami mają ogromne trudności z ich wyegzekwowaniem.

Jednak mając prawomocne orzeczenie sądu, można zwrócić się do kancelarii komornika. W każdym zakątku kraju, czy to komornik w Tarnowie, Rzeszowie czy w Szczecinie, każdy z nich ma ogromnie możliwości i potrafi sprawnie wyegzekwować należne kwoty. Z oddaniem sprawy do komornika nie warto czekać zbyt długo, bo kwoty zaczną się kumulować, a wyższe kwoty znacznie trudniej odzyskać.

Alimenty po rozwodzie – kiedy można je uzyskać i jak wyegzekwować?
Rate this post

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here